Szkolenia

„To co musiałeś odkryć samodzielnie, zostawia w Twoim umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby
możesz pójść jeszcze raz.”

Georg Lichtenberg


Od ponad 15 lat projektujemy i realizujemy warsztaty stosując w praktyce koncepcję nauki przez doświadczenie (Cykl Kolba).
Dzięki stosowaniu ćwiczeń grupowych i symulacji dajemy uczestnikom okazję do autorefleksji, zrozumienia własnych postaw a następnie świadomego doskonalenia kompetencji podczas warsztatów.


WSPÓŁPRACA

spintegra@spintegra.pl
+48 517 531 110

Napisz do nas

SIEDZIBA

Spintegra Sp. z o.o.
Kryształowa 29A
01-356 Warszawa

NIP: 522-25-81-106, KRS 0000191049 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50 000 zł